PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING 

 

PROGRAMMEERMETESTHER is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken: 

Post-/Vestigingsadres: Holenduiflande 9 

Postcode: 2641 RC
Plaats: Pijnacker 

KvK nr.: 71799990
BTW nr.: NL185785852B01 

Telefoonnummer: 015 203 3543
e-mailadres: info@estherbennett.nl 

 

 

 

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe PROGRAMMEERMETESTHER persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

PROGRAMMEERMETESTHER respecteert de privacy van alle klanten [en gebruikers van de website].
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van PROGRAMMEERMETESTHER. Wees je er dus van bewust dat PROGRAMMEERMETESTHER niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van PROGRAMMEERMETESTHER. 

 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE PROGRAMMEERMETESTHER VERZAMELT 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die PROGRAMMEERMETESTHER verwerkt: 

– Jouw voor- en achternaam; 

– Jouw adresgegevens; 

– Jouw telefoonnummer; 

– Jouw e-mailadres; 

– Jouw IP-adres;
– Jouw geboortedatum en geboorteplaats; 

– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek). 

– Gegevens over jouw activiteiten op de website;
– Klantnummer;
– Bestelnummer;
– Bestelgegevens;
– Plaatsnaam; 

Page Break 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE PROGRAMMEERMETESTHER VERWERKT 

PROGRAMMEERMETESTHER verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten. 

PROGRAMMEERMETESTHER heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@estherbennett.nl, dan verwijder ik deze informatie. 

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG PROGRAMMEERMETESTHER PERSOONSGEGEVENS VERWERKT 

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van PROGRAMMEERMETESTHER en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan PROGRAMMEERMETESTHER verstrekt.  

 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn: 

 

Doel   Grondslag  
1. Voor het afhandelen van jouw betaling;  Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 
2. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.  Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 
3. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten  Gerechtvaardigd belang  
4. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken  Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 
5. PROGRAMMEERMETESTHER verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte  Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting 
6. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving   Op basis van een wettelijke plicht   

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PROGRAMMEERMETESTHER) tussen zit.
 

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN 

PROGRAMMEERMETESTHER bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen: 

 

Persoonsgegevens   Termijn   Reden  
ProgrammeerMetEsther   7 jaar (Belastingwetgeving)  Voor het afhandelen van jouw betaling  
Jouw KvK-nummer   7 jaar (Belastingwetgeving)   Voor het afhandelen van jouw betaling  
Jouw voor- en achternaam  1 jaar na afronding van de overeenkomst   Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden 
Jouw adresgegevens   1 jaar na afronding van de overeenkomst  Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden 
Jouw telefoonnummer   1 jaar na afronding van de overeenkomst  Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier 
Jouw e-mailadres  Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief   Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier  
Jouw IP-adres   30 dagen na websitebezoek  PROGRAMMEERMETESTHER analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren 
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt  1 jaar na afronding van de overeenkomst    Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden 
Gegevens over jouw activiteiten op de website  30 dagen na websitebezoek   PROGRAMMEERMETESTHER analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren 

 

 

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN 

PROGRAMMEERMETESTHER verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PROGRAMMEERMETESTHER blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

 

Met de volgende derden deelt PROGRAMMEERMETESTHER gegevens:
 

Derde  Categorie   Doel delen   Welke gegevens  
Administratiekantoor   Verwerker   Om de BTW-aangifte te doen  Inkoop- en verkoopfacturen  
Facturatiesysteem  Verwerker  Om facturen en offertes te kunnen opmaken   Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen  
Email- en websiteprovider   Verwerker  Voor de website en e-mails   Inloggegevens, emailadres 
Bank   Verwerkingsverantwoordeljke   Om betalingen voor mij te genereren  Bankrekeningnummer, naam 

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door PROGRAMMEERMETESTHER in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@estherbennett.nl.
PROGRAMMEERMETESTHER zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID 
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PROGRAMMEERMETESTHER en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Page Break 

INDIENEN KLACHT
PROGRAMMEERMETESTHER wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat PROGRAMMEERMETESTHER niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

COOKIES 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van PROGRAMMEERMETESTHER wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.  

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die PROGRAMMEERMETESTHER gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
PROGRAMMEERMETESTHER maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de websites van PROGRAMMEERMETESTHER .
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Google AnalyticsVia mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Page Break 

Social media buttons 
Op de websites van PROGRAMMEERMETESTHER kunnen social media buttons zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. 

https://www.estherbennett.nlhttps://www.programmeermetesther.nl en https://www.programmeerjijal.nl zijn de websites van PROGRAMMEERMETESTHER . 

Facebook
Ik maak gebruik van facebook adds.  

 

BEVEILIGEN 

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

De websites van PROGRAMMEERMETESTHER maken gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 

Ik maak soms gebruik van een open-toegankelijke Wifi.
Mijn laptop is vergendeld met een sterk wachtwoord en mijn mobiel is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.   

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door PROGRAMMEERMETESTHER verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@estherbennett.nl.  

 

– Deze privacy- en cookieverklaring is van 22 november 2018 –